+385 1 6387 482info@3eprojekti.hr

BFC certifikat kao put ka rastu i razvoju jedinica lokalne samouprave

U petak, 27.10. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održano je svečano predstavljanje hrvatskih gradova i općina sudionika Programa BFC SEE (Business Friendly Certificate in South East Europe) na kojem su sudjelovali i 3 E PROJEKTI. S obzirom da 3 E PROJEKTI usko surađuju s jedinicama lokalne samouprave, cilj je aktivno promišljanje i implementacija kriterija BFC certifikata prilikom projektiranja.

Program certifikacije je jedinstveni regionalni program koji jedinicama lokalne samouprave daje jasne smjernice o načinu stvaranja dobre poslovne klime i uvođenja međunarodno priznatih standarda efikasne i transparentne lokalne administracije. Program predstavlja garanciju investitorima da sve certificirane lokalne samouprave pružaju visoku razinu sigurnosti i kvalitete usluga za gospodarstvo.

Prema riječima gđe. Matulić, kroz 20 godina iskustva na poslovima prostornog planiranja, uočeno je kako realizacija projekata koji trajno i dugoročno mijenjaju prostor u kojem živimo i radimo, te koji ostavljamo generacijama iza nas, ne korespondira niti sa strateškim smjernicama razvoja, niti sa prirodnim datostima nego uglavnom s trendovima, trenutnim natječajima, idejama investitora… Na taj način priroda nije dostatno sačuvana, niti je prostor postao generator poslovnog, turističkog ili socijalnog razvoja.

U 3 E PROJEKTIMA već se godinama gradi  poslovna politika  orijentirana na  izradu razvojnih projekata kojima se gospodarski razvoj lokalne samouprave povezuje s planiranjem prostora i arhitektonskim projektiranjem, uređenjem krajobraza te zaštitom okoliša. Implementacijom smjernica BFC certifikata unutar tvrtke, jedinice lokalne samouprave dobiti će rješenja koja u potpunosti iskorištavaju potencijale lokaliteta te pripremaju jedinicu na ubrzani rast i razvoj.

 

20171027_101027

20171027_135705

20171027_144538

 

Pripremila: Jelena Horvatić

Fotografije: Jasna Matulić, Centar za lokalni ekonomski razvoj d.o.o.