+385 1 6387 482info@3eprojekti.hr

nove stare novosti

Zadnje dane 2015. bili smo pogotovo učinkoviti te sa zadovoljstvom želimo podijeliti kako smo donijeli šest urbanističkih planova na području Grada Kaštela.

//UPU br.5_Kaštel Novi-Kaštel Stari

//UPU br.10_ Kaštel Lukšić-Kaštel Kambelovac 2

//UPU br.11_ Kaštel Kambelovac Sjever

//UPU br.12_ Kaštel Kambelovac Centar

//UPU br.13_ Kaštel Kambelovac Centar 2

//UPU br.15_ Kaštel Gomilica

Prostor Grada Kaštela je prilično gusto izgrađen, pogotovo zone koje su obuhvaćene ovim urbanističkim planovima. Urbanističkim planovima se detaljnije određuje prostorni razvoj područja s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta uređenja i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina, svrhovito korištenje, namjena, oblikovanje, obnova i sanacija građevinskog i drugog zemljišta, zaštita okoliša te posebno zaštita kulturne baštine i vrijednih dijelova prirode. Zatečenu situaciju prije svega bilo je potrebno prethodno inventarizirati kako bi se moglo što bolje pristupiti kvalitetnom promišljanju prostora.

S obzirom da je ostavljeno malo neizgrađenog prostora naša intervencija nije bila toliko orjentirana na mijenjanje postojeće namjene već oplemenjivanje postojećeg stanja. Površine koje su određene za javne i druge namjene temeljene su na naslijeđenoj organizaciji prostora, valorizaciji postojeće prirodne i izgrađene sredine, procjeni njegovih budućih potreba i ciljeva razvoja te pogodnosti prostora za smještaj različitih urbanih funkcija. Ono čemu se težilo pri izradi ovih planova je dovođenje postojećeg stanja u što veći red, kako bi se povećala kvaliteta nove gradnje, a time i stanovanja. Zatečena situacija na terenu iz prve je djelovala gotovo nepopravljivo – gusta, neplanska izgradnja s putovima jedva provučenim između građevina. Ovim Planovima naglasak je bio upravo na sanaciji i urbanizaciji prometne mreže naselja, u skladu s pravilima struke, kako bi se osigurala sigurnost i kvaliteta prometa, kako za sadašnje, tako i za buduće stanovnike ovog područja.

!Nadamo se da će planovi doprinijeti cjelokupnoj kvaliteti u korištenju prostora!

blog2c

 

 

2015.e smo puno putovali, svašta vidjeli, proširili vidike i znanja. S prisjećanjem na uspješnu i zanimljivu prošlu godinu želimo i sebi i svima još uspješniju 2016.!

blogb