+385 1 6387 482info@3eprojekti.hr

PREDSTAVLJANJE SHCWANDER TEHNOLOGIJE U GRADU LIPIKU

Prošli je tjedan delegacija 3E Projekata bila u posjeti gradu Lipiku koji ulazi u projekt promjene aglomeracije na području cijelog grada. Pojam aglomeracija prije svega se odnosi na dovoljno koncentrirano područje za prikupljanje i provođenje komunalnih otpadnih voda do uređaja za obradu istih.
Sanacija otpadnih voda u Hrvatskoj zahtjeva nova rješenja, prvenstveno zbog preopterećenja vodotoka i korištenja zastarjele tehnologije, koja zahtjeva visoka ulaganja, visoke troškove održavanja, a područja na kojima se skupljaju otpadne vode su veoma neugledna i, u konačnici, neodrživa.
Schwander tehnologija posljednje je tehnološko dostignuće koje se u Europi upotrebljava posljednjih pet godina, a riječ je o biološkim pročišćivačima sa samoperućim membranama. Schwander upotrebljava MBR (Membrane Biological Reactor) tehnologiju, što podrazumijeva prirodne procese razgradnje otpadnih voda. Pri ovoj tehnologiji, upotreba kemijskih sredstava svedena je na minimum, proces se odvija u potpunosti bez mirisa, pri vrlo niskoj potrošnji električne energije (40% manje od standardnog uređaja), te standardiziranoj i potpuno automatiziranoj tehnologiji. Sve navedeno iziskuje minimalne troškove održavanja, a sama investicija je više od 30% povoljnija od svih dosadašnjih rješenja. Svakog trenutka se mjere ulazni, kao i izlazni parametri, koji su prilagođeni prostoru u koji se pročišćena voda ispušta, što omogućuje nesmetan razvoj biljnog i životinjskog svijeta, kao i ponovnu upotrebu vode u poljoprivredi i industriji.

Schwander proüiÁÜivaü za opÜinu_Poljska

Schwander prociscivac za manji grad_Poljska

Schwander proüiÁÜivaü ispred Ákole_Poljska

Schwander prociscivac ispred skole_Poljska

Kao glavni kooperant tvrtke Schwander Hrvatska, tvrtka 3E Projekti zadužena je za dizajniranje objekata u kojima će se nalaziti pročišćivači, te krajolika oko istih. Zbog svog dizajna, kao i veličine, Schwander pročišćivači mogu se ugraditi bilo kojem dijelu naseljenog područja bez narušavanja izgleda mjesta. Dapače, kroz kreativna rješenja, mogu čak doprinijeti vizualnom identitetu područja.

Delegacija_Grad Lipik, Schwander Poljska, Schwander Hrvatska, 3E Projekti

Delegacija_Grad Lipik, Schwander Poljska, Schwander Hrvatska, 3E Projekti

Ispred novog reciklaßnog dvoriÁta_Grad Lipik, Schwander Poljska, Schwander Hrvatska, 3E Projekti.

Ispred novog reciklaznog dvorista_Grad Lipik, Schwander Poljska, Schwander Hrvatska, 3E Projekti

Idejno rjeÁenje 3E Projekata na ulazu u grad Lipik

Idejno rjesenje 3E Projekata na ulazu u grad Lipik